Ikkuna Välissä (2009-2018)

 

Ikkuna Välissä (2009-2018) koostuu videoesseestä (63 min.) sekä seinälle ripustettavien valokuvateosten kokoelmasta. Teoskokonaisuus havainnollistaa ihmisen suhdetta kaupunkiympäristöön sekä itseensä sisä- ja ulkotilojen vaihtelun kautta. Eksistentiaaliset identiteetti-mietiskelyt ja -havainnot ovat läsnä. Yksinäisyys, erillisyys, kodin käsite, mainonta julkisessa tilassa ja sen rinnastuminen nykyihmisen preesensiin sosiaalisissa medioissa piirtyvät esiin. Videoessee on jaettu neljään osaan vuodenaikojen perusteella. Siinä valokuvista, teksteistä ja äänistä muodostuva narratiivinen ja omaelämäkerrallinen kokonaisuus harhailee ja ajelehtii eri suuntiin niin kuin mieli tekee. Mieli on alati muuttuva ikkuna, jossa ilmavirta kulkee sekä sisään että ulos. Sisä- ja ulkomaailman välissä on lasimainen pinta, joka hakee muotoaan. Kaikki kokonaisuuden valokuvat on otettu Helsingissä.

 

 


 

Vastaa

Home

Etusivu